0721 615 970
info@administrare-asociatii-proprietari-bucuresti.ro

H.G. 1588/2007

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 18/01/2008

CAPITOLUL 5
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 60 Pana la elaborarea si aprobarea normelor privind repartizarea consumurilor de energie termica pentru incalzire si apa calda menajera, in cazul utilizarii repartitoarelor de costuri, se aplica metodologiile insusite si aprobate de asociatiile de proprietari.

Art. 61 Prezentele norme metodologice intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

« Capitolul anterior